คิดแตกต่าง เพื่อยกระดับชีวิต ด้วยประกันชีวิตที่ตอบโจทย์และเข้าใจง่าย

บริษัท แรบบิท ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“แรบบิท ไลฟ์”) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ครอบคลุมทุกเหตุกาณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นหลากหลายประเภท อาทิ การรับประกันชีวิตประเภทสามัญรายบุคคล และการรับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยให้บริการผ่านหลายช่องทาง ทั้งตัวแทนและนายหน้า การตลาดทางโทรศัพท์ รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์ และด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในอุตสาหกรรมประกันภัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบัน ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งเองได้ และมีตัวเลือกมากขึ้น เพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยของตน ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว Rabbit Life ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าของเราภายใต้แนวคิด ‘Customixed’ (ปรับแต่ง + ผสมผสาน) โดยนำเสนอความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่าผ่านโปรแกรมต่าง ๆ อาทิ

Level Up Protection

ประกันชีวิตเพื่อคนที่คุณรัก

Level Up Savings

ประกันออมเงินเพื่ออนาคต

Level Up Health

ประกันสุขภาพ

Level Up Wealth

ประกันเพื่อการลงทุน

Level Up Life Rewards

ประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

แรบบิท ไลฟ์ ยังเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวม (LBDU : Limited Broker Dealer Underwriter) โดยผ่านกระบวนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นบริการด้าน Wealth Management ที่ครอบคลุม ประกอบด้วย

พันธกิจหลักของ แรบบิท ไลฟ์ คือการนำเสนอและพัฒนาบริการที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริการทั้งในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน ที่สุดแล้ว แรบบิท ไลฟ์ มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค ด้วยการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า โดยเริ่มต้นจากแนวคิดในการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งตอบสนองต่อลูกค้าที่แตกต่างโดยการรับฟังความต้องการ (we listen) เรียนรู้ (we learn) เพื่อนำไปออกแบบและพัฒนา (we create) ให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

*แรบบิท โฮลดิ้งส์ เข้าลงทุนร้อยละ 75% ใน แรบบิท ไลฟ์ ประกันชีวิต เมื่อปี 2564 โดยถือผ่าน บริษัท ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดร้อยละ 100

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่:
https://www.rabbitlife.co.th/