เรายินดีที่จะรับความเห็นของคุณ

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่:
บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 20 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:
โทรสาร:

ติดต่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ที่อยู่:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
โทรสาร:
อีเมล:
เว็บไซต์:

แบบฟอร์มติดต่อ

คำถามและความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญต่อเรา โปรดใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น