ภายหลังจากการเปลี่ยนแผนการดำเนิธุรกิจระยะยาวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ธุรกิจบริการทางการเงิน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ขึ้นเป็นหัวหอกของกลุ่มบริษัทบีทีเอสในด้านธุรกิจบริการทางการเงินและการลงทุน

ธุรกิจการลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูง มีการเติบโตสูง และพิสูจน์แล้วว่าเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นมาก โดยในปี 2564 แรบบิท โฮลดิ้งส์ ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 24.9 ในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) และร้อยละ 9.9 ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART”) เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถด้าน Fin Tech และช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศของทั้งสองบริษัท

Singer

SINGER เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นที่รู้จักอย่างจักรเย็บผ้าและเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ โดยเสนอขายแบบเช่าซื้อ รวมถึงทำหน้าที่เป็นนายหน้ารับอนุญาตสำหรับประกันชีวิตและประกันวินาศภัย นอกจากนี้ ซิงเกอร์ยังจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น ตู้แช่ อุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดย SINGER ให้บริการการขายแบบเช่าซื้อผ่านเครือข่ายเฟรนไชนส์ มากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่:
https://www.singerthai.co.th/

Jaymart

JMART ดำเนินธุรกิจในลักษณะบริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทต่าง ๆ โดย JMART มีการลงทุนภายใน 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการค้า การเงิน และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ โดยจำหน่ายแบบขายปลีกและขายส่ง รวมทั้งลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่:
https://www.jaymart.co.th/th/home