กิจกรรมที่ผ่านมา

29 พฤษภาคม 2567
General Presentation ไตรมาสที่ 1/2567
17 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา
10.00 - 11.00 hrs. Rabbit Holdings Analyst Meeting 1Q 2024 Earnings Review
สถานที่
via Microsoft Teams
15 พฤษภาคม 2567
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
25 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เวลา
14.00 น.
สถานที่
ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
08 มีนาคม 2567
SET Opportunity Day ประจำปี 2023
เวลา
15.15 - 16.00 น.
สถานที่
via SET Online Channel
29 กุมภาพันธ์ 2567
General Presentation ประจำปี 2566
22 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
เวลา
10.00 - 10.30 a.m. Rabbit Holdings Analyst Meeting FY 2023 Earnings Review 
10.30 - 11.00 am. Q&A 
สถานที่
via Microsoft teams meeting
14 กุมภาพันธ์ 2567
วันประกาศงบการเงิน ประจำปี 2566