ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจประจำปี 2565

7,930 ล้านบาท
รายได้รวม
7,929.7 ล้านบาท
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ
3,195.4 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
68,782 ล้านบาท

เอกสารเพื่อนักลงทุน

เอกสารล่าสุด

General Presentation ไตรมาสที่ 3/2566
General Presentation ไตรมาสที่ 3/2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
ข้อมูลที่สำคัญ ปี 2565

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจเอกสารของ RABBIT เพิ่มเติมและแจ้งข้อมูลล่าสุดกับเรา