ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้ในแต่ละธุรกิจประจำปี 2566

5,283 ล้านบาท
รายได้รวม
5,283.38 ล้านบาท
กำไรขั้นต้นของการดำเนินการ
2,492.56 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
62,544.16 ล้านบาท

เอกสารเพื่อนักลงทุน

เอกสารล่าสุด

SET Opportunity Day ประจำปี 2023
SET Opportunity Day ประจำปี 2023
งบการเงิน ประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566
แบบ 56-1 One Report ปี 2566
ข้อมูลที่สำคัญ ปี 2565

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

25 เมษายน 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เวลา
14.00 น.
สถานที่
ณ ห้องพญาไท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เลขที่ 18 ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
15 พฤษภาคม 2567
วันประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
17 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2567
เวลา
10.00 - 11.00 hrs. Rabbit Holdings Analyst Meeting 1Q 2024 Earnings Review
สถานที่
via Microsoft Teams

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำรวจเอกสารของ RABBIT เพิ่มเติมและแจ้งข้อมูลล่าสุดกับเรา