การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
22 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
เวลา
10.00 - 10.30 a.m. Rabbit Holdings Analyst Meeting FY 2023 Earnings Review 
10.30 - 11.00 am. Q&A 
สถานที่
via Microsoft teams meeting

กิจกรรมทั้งหมด

22 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2566
เวลา
10.00 - 10.30 a.m. Rabbit Holdings Analyst Meeting FY 2023 Earnings Review 
10.30 - 11.00 am. Q&A 
สถานที่
via Microsoft teams meeting