ด้วยความมุ่งมั่นในอนาคตเราจึงแสวงหาโอกาสที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องด้วยธุรกิจที่สามารถสร้างหรือผนึกกำลังกับสินทรัพย์ของเราในปัจจุบัน อย่างเช่น โรงเรียน อาคารมิกซ์ยูส และการบูรณะโรงภาษีเป็นโรงแรมหรู เป็นต้น

เดอะยูนิคอร์น พญาไท

อาคารมิกซ์ยูส สูง 51 ชั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน และโรงแรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่:
https://www.theunicornbangkok.com/th/

VERSO International School

เรามุ่งมั่นที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจการศึกษาในประเทศไทย เราร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าด้านการศึกษาด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับในด้านการศึกษาในประเทศฮ่องกง โดยมีหลักสูตรที่ทันสมัยในการดูแลและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อโอกาส และความท้าทายในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่:
https://www.verso.ac.th/