01 มีนาคม 2566

“แรบบิท โฮลดิ้งส์ สยายปีกสู่ธุรกิจบริหารหนี้ (AMC) ต้อนรับปีกระต่าย จับมือไพร์มโซน ขยายพอร์ต 10,000 ล้านบาท ภายใน 3-5 ปี”

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“แรบบิท โฮลดิ้งส์”) ประกาศแผนการลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด (“ไพร์มโซน”) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน ไพร์มโซน จำนวน 2,228,572 หุ้น โดยบริษัท อาร์บีเอช เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของแรบบิท โฮลดิ้งส์ คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุน จดทะเบียนทั้งหมดของไพร์มโซน ภายหลังการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ คาดดีลจบไตรมาส 2 ปี 2566 ด้วยเงินลงทุน 900 ล้านบาท

นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สู่ธุรกิจบริการทางการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน เพื่อขยายฐานรายได้ และกลุ่มลูกค้าซึ่งจะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว อย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จับมือกับ ไพร์มโซน ซึ่งเป็นบริษัทที่ทีมผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยเฉพาะสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (secured NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มามากกว่า 20 ปี หากเรานำโมเดลจากการบริหารธุรกิจประกันชีวิต (แรบบิท ไลฟ์) ที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้กับไพร์มโซน กล่าวคือ ด้วยเงินทุนและแพลตฟอร์ม 3M (MOVE, MIX และ MATCH) ที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และกลุ่มบีทีเอส ประกอบกับความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารจากไพร์มโซน คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตที่ก้าวกระโดดให้กับบริษัทฯ ได้ โดยเราตั้งเป้าพอร์ตหนี้เติบโตขึ้นไปแตะที่ระดับ 10,000 ล้านบาท ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า”

นายธันภ์วาจ์ รุ่งสิทธิมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไพร์มโซน จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท ไพร์มโซน ประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างรอบด้าน ทั้งการประมูลด้วยราคา ที่สมเหตุสมผล การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินที่รอการขาย และทุกท่าน มีประสบการณ์ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นดรีมทีม การออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับแรบบิท โฮลดิ้งส์ ครั้งนี้ ยิ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับไพร์มโซน ในการขยายพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงการเข้าไปอยู่ใน ecosystem ของกลุ่มบีทีเอส ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทต่อไป”