20 พฤศจิกายน 2562

SMART KPIs For Success

ห้องประชุมชั้น 22 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.