15 พฤศจิกายน 2562

ERP Project Kick off 2019

ห้องประชุมชั้น 21 มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาวิภาวดี อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.